Bomholts Plads

Bomholts Plads

Bomholts Plads from Esbjerg Kommune on Vimeo.

Esbjergs nye flotte plads mellem by og havn indvies

Esbjergs nye flotte plads mellem by og havn indvies

Esbjergs nye fine plads på kanten af bymidten og havnen blev indviet den 25. august. Pladsen kom til at hedde Bomholts Plads.

Indvielse af Bomholts Plads

Bomholts Plads

Det er bestemt ikke Hr. hvem som helst, den nye plads på hjørnet af Stormgade og Strandbygade er opkaldt efter. Det er nemlig den tidligere højskoleforstander i Esbjerg Julius Bomholt, der lægger navn til Esbjergs nye plads. Udover sit forstanderembede havde Julius Bomholt også en spændende politisk karriere. Han sad i byrådet i Esbjerg Kommune i en årrække, inden hans politiske karriere tog ham til Christiansborg, hvor han op gennem 50'erne og 60'erne både var undervisningsminister og socialminister, inden han i 1961 blev Danmarks første kulturminister.

Bomholts Plads

By og havn bindes sammen
Etableringen af Bomholts Plads og forbedringen af området omkring pladsen er blevet til i et samarbejdet mellem Esbjerg Kommune og Esbjerg Havn. 

-    Jeg glæder mig over, at vi nu er færdige med renoveringen af området mellem byen og havnen, så både esbjergenserne og besøgende kan nyde Esbjergs nye hot spot. Bomholts Plads og området omkring pladsen har rigtig mange kvaliteter, som nu er blevet mere tydelige og meget bedre, siger John Snedker, formand for Plan & Miljøudvalget.

Projektet er en del af byfornyelsesprogrammet for Det havnenære byområde i Esbjerg. Formålene med projektet har været at få grøn forskønnelse, få et mødested, etablere bedre forbindelser til færgeområdet og fastholde den lokalhistoriske fortælling. 

-    At kunne kombinere at få bedre og mere sikre cykel- og gangforbindelser, samtidig med at vi får renoveret omgivelserne, er en win win-situation. Bomholts Plads bliver et mødested, hvor fodgænger- og cyklistforbindelsen til og fra Fanøfærgen krydser Klevestien, der løber op til den nye havnepromenade og Landgangen. På den måde får også Bomholts Plads en vigtig rolle i at binde by og havn sammen, siger Anders Kronborg, formand for Teknik & Byggeudvalget.

Bomholts Plads

Fakta
Områdefornyelse i det havnenære byområde er et projekt i Planen for sammenhæng mellem Esbjerg Havn og By, der er udarbejdet af Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune. Havnens areal begynder cirka ved den opstillede port fra de tidligere eksportstalde. Anlægget på havnens areal på nær stierne er lejet af Esbjerg Kommune. Esbjerg Havn har stået for forbedring af stiforbindelserne. Bomholts Plads ligger på et areal, der ejes af Esbjerg Kommune.
 
Der er etableret gang- og cykelstier omkring en hævet plads, hvorfra man kan nyde udsigten mod Esbjerg Havn og Fanø. Langs Stormgade er der plantet træer og buske. Nogle flisespor i græsset genopliver stedets historie, hvor Esbjerg Eksportstalde lå fra 1912-1977. Porten ved Bomholts Plads er det eneste, der er bevaret fra den tid. Infoskilte på pladsen vil fortælle de daglige brugere og andre besøgende om stedet.