Byfornyelse i Gørding

Byfornyelse i Gørding

Byfornyelse i Gørding

Esbjerg Kommunes byfornyelsesindsats i Gørding er afsluttet.

Det havde sit udspring i Mellembyplan for Gørding, som omfatter

  • områdefornyelse
  • og bygningsfornyelse.

 

Indsatsen har det formål at forbedre Gørdings image, både over for byens borgere og over for omverdenen, og styrke byens position som stations- og bosætningsby.

OMRÅDEFORNYELSE I GØRDING

Områdefornyelsen strakte sig over perioden 2011-2016. Indsatserne under områdefornyelsen har primært haft fokus på forbedring af de fysiske forhold i byens uderum samt bedre rammer for foreninger og aktiviteter for byens og nærområdets borgere. Aktivitetslisten omfatter en række delprojekter til forbedring af torve, pladser, opholdsarealer og grønne områder, primært omkring bymidten, skolen og Verdensskoven samt stiforbindelser mellem disse.

Områdefornyelsen har bl.a. resulteret i følgende tiltag:

Omdannelse af Jernbanegade til en smuk og funktionel stationsplads, som kan danne ramme om hverdagslivet og dagligdagens rutiner og samtidig præsenterer byen flot.

Byrumsforskønnelse i den centrale del af Nørregade i form af en smuk ny fortovsbelægning, som skaber sammenhæng mellem en række tidligere udførte mindre trafiksikkerheds- og forskønnelsestiltag.

Etablering af Byhaven – en lille plads, der fremhæver Gørdings gamle skolebygning og de tidligere lærerboliger, som udgør et fint lille kulturmiljø.

Etablering af mountainbikebane, som bliver brugt flittigt af mountainbike-entusiaster i alle aldre og har ført til etableringen af en lokal mountainbikeklub.

Flytning af hovedstiforbindelse mellem Gørding Skole og boligområderne nord for denne.

Fornyelse af Verdensskoven med renovering og udbygning af stinettet samt etablering af belyst stirute, madpakkehus, udefitness, grillplads, udsigtspunkt og en række spændende dyrefigurer.

Områdefornyelsen er støttet af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (tidligere By-, Bolig- og Landdistriktsministeriet) samt EU's landdistriktsprogram (LAG).

Spørgsmål?
For evt. yderligere spørgsmål vedr. tilskudsmuligheden kontakt byplanlægger Kristine Dagnæs-Hansen på tlf. 76 16 32 94 eller kdh@esbjergkommune.dk