Byplanprisen 2018

Byplanprisen 2018

Byplanprisen 2018

Esbjerg Kommune har vundet Byplanprisen 2018, og prisen blev afsløret fredag den 16. november 2018 i Havnegade

Da borgmester Jesper Frost Rasmussen i oktober modtog Byplanprisen 2018 på vegne af Esbjerg Kommune var Landgangen et af de elementer, som juryen fremhævede i deres motivation. Derfor vil selve prisen - en flot plakette - blive sat op ved Havnepromenade i Havnegade, hvor Landgangen begynder. 

"Det betyder utroligt meget, at Esbjerg Kommune modtager Byplanprisen 2018, da det er en meget stor anerkendelse fra landsdækkende kompetente instanser. Mange har været involveret i de gennemførte projekter og arbejder i Esbjergs bymidte - både det private erhvervsliv, Esbjerg Havn, Esbjerg Byforum og borgerne. Prisen må siges at være en god motivation og grobund for at fortsætte udviklingen", siger borgmester Jesper Frost Rasmussen. 

"Det er virkelig fint, at planlægningen af bymidten i Esbjerg har resulteret i gennemførte projekter, som ikke kun anvendes af de lokale borgerne, men også vækker begejstring fra andre dele af landet. I stedet for en bymidte med begrænsede muligheder fås nu mangeartede oplevelser, herunder en spændende forbindelse til den gamle Dokhavn", siger formand for Plan & Miljøudvalget Karen Sandrini. 

Motivationen for at få prisen:

Siden kommunesammenlægningen har strategien været klar - og nu folder Esbjerg by sit potentiale ud. Bymidten fortættes og bymiljøet styrkes med nye ruter, aktivitetszoner og opholdsrum.
En af de største udfordringer har været at få byen til at hænge sammen med havnen. Derfor er skabt en ny unik og meget imponerende stiforbindelse, Landgangen.
Juryen fremhæver det lange seje træk, der nu bærer frugt. 

Prisjuryen har bestået af repræsentanter fra Dansk Byplanlaboratorium, Akademisk Arkitektforening og Foreningen af byplanlæggere. I første fase af bedømmelsen var der en nominering, hvor Fredensborg, Vejle og Esbjerg Kommune var udtaget.

Se præsentationsvideoen, der blev lavet fra Esbjerg