Dagmarsgade broen

Dagmarsgadebroen

Dagmarsgadebroen

Esbjerg Kommune har renoveret Dagmarsgadebroen fra den 28. maj til den 17. oktober 2018.

Dagmarsgade har været spærret fra rundkørslen ved Odins Plads til Kurveholmen, og kun fodgængere og cyklister, der trak cyklen, kunne passere broen.

Renoveringen
Renoveringen af den gamle bro fra 1938 var tiltrængt, for sidste registrerede renoveringsarbejde foregik i 1969. Renoveringen omfattede ny spuns, nye kantbjælker, ny fugtisolering, nyt fortov og nymalede rækværker. Arbejdet blev gennemføret med respekt for, at broen i sig selv udgør en seværdighed i Ribe.

Udgifterne til renoveringen løb op i 1,7 mio. kr.