Egebæk-Hviding

Ny vej og Nye Cykel-gangstier i Egebæk-Hviding

Ny vej og Nye Cykel-gangstier i Egebæk-Hviding

På Enderupvej har der igennem vinteren været arbejdet med at etablere et nyt fortov og cykelsti i hver side af vejen, hvor der før var grus. Der er desuden blevet omlagt kabler, etableret nye rør til vandforsyning ligesom der er udført nyt afvandingssystem samt renoveret kloakstikledninger. Der er også udført ny vejopbygning. Vejen asfalteres, og der etableres en hævet flade i begge ender.

Arbejdet er stødt ind i mange overraskelser og har grebet om sig med nødvendige ekstra arbejder, og det har desuden været udfordret af vintervejret.

Fredag d. 15.6. kl. 15 blev stien indviet af Søren Lambertsen. Der var mødt mange borgere i alle aldersgrupper frem – fortrinsvist beboere fra vejen, som har været direkte berørt af anlægsarbejdet, og som nu får glæde af cykelsti og fortov.

Med de nye stier og fortove er bløde og de tunge trafikanter nu adskilte, og Enderupvej har fået ’et løft’ og fremstår rigtig flot.

Der udestår nogle mindre arbejder før entreprenøren helt forlader pladsen – for eksempel kørebaneafmærkning, skilte og den sidste brolægning.

Indvielse af cykelsti i Egebæk-Hviding