Frislusen renovering

Frislusen

Før:
Frislusen før renovering

Efter:
Frislusen i dag

Frislusen i Ribe har gennemgået en omfattende renovering. Træværket er udskiftet og murværket renoveret. I samme ombæring er slusen automatiseret, så stemmeværket ikke længere skal betjenes manuelt. Det giver lagt bedre muligheder for at justere vandføringen gennem slusen og bedre arbejdsvilkår for de medarbejdere, der betjener stemmeværket.

Under renoveringen blev Frislusen tørlagt for at arbejdet kunne gennemføres.

De to øvrige stemmeværker ved Yder- og Midtmøllen har netop gennemgået mindre renoveringer. Nu  er hele renoveringen gennemført og  vandgennemstrømningen gennem Ribe by kan styres bedre.

Frislusen nyrenoveret