Informationsskilte

Informationsskilte

Informationsskilte ved banegården

I forbindelse med byfornyelsen af det havnenære byområde i Esbjerg, er der sat infoskilte op i de centrale dele af Esbjerg Bymidte.

Skiltesystemet er udviklet af Esbjerg Kommune og består af to typer skilte til fodgængere:

  • Infotavlen giver overblik og fortæller historien om stedet. Infotavlen er på dansk og engelsk.

Info-tavle ved Landgangen

  • Henvisningsskiltet viser vej til bymidtens seværdigheder og offentlige transport med engelske undertekster og angivelser af gåafstande.

Henvisningsskilte ved Kirkegade

Skiltene letter orienteringen, skaber fokus på byens mange interessante steder og gør lokalhistorien mere synlig og tilgængelig.

Skiltene henvender sig til alle forbipasserende, og derfor er formidlingen så enkel som mulig. Både turister og lokale har samme udgangspunkt for anvendelse af skiltene; at forstå Esbjerg bedre.

Infotavlerne har en QR-kode, som henviser til www.tidslinjen.esbjergkommune.dk, hvor man kan læse mere om Esbjergs historie.

Skiltenes placeringer i bymidten kan ses på oversigtskortet og kan desuden findes på Esbjerg Live App

Kort over skiltenes placering i Esbjerg Midtby