Jernbanegade

Jernbanegade

De bløde trafikanter er prioriteret og kommer nu væsentligt mere sikkert frem, både på langs af Jernbanegade med sammenhængende cykelstier og fortove og på tværs ved Kongensgade, Norgesgade og indkøbscentret.

Samtidig er bustrafikken prioriteret i signalanlæggene.

Hovedpunkterne i renoveringen har været:

  • Cykelsti i begge retninger på hele Jernbanegade
  • Fortove på den østlige side af Jernbanegade renoveres
  • Kongensgade skal føres igennem helt ned til Shoppingcenter Broens indgang
  • Busstoppesteder for enden af Kongensgade flyttes til mellem Borgergade og Havnegade
  • Lysregulering ved alle kryds i Jernbanegade - også ved Broen - med "grøn bølge".
  • Ny forplads foran Esbjerg Banegård med et signalreguleret kryds.