Kammerslusen - renovering

Renovering af Kammerslusen

Renovering af Kammerslusen

Kammerslusen ved Ribe Ås udløb i Vadehavet er opført i 1912. Bygværket har dermed rundet 100 år, og den trænger til en omfattende renovering. Arbejdet er startet og den ventes at være afsluttet i september.

I forbindelse med renoveringen af Kammerslusen vil vejbroen blive demonteret og slusen bliver spærret for kørende trafik. Det forventes, at der åbnes for trafikken igen i september.

For de besøgende ved Kammerslusen vil der, så vidt det er muligt, være adgang til det ydre hoved via diget. Slusen kan så passeres til fods på gangbroen. I perioder vil det dog være nødvendigt at afspærre hele bygværket, så det ikke er muligt at passere slusen.

- Kammerslusen har modstået naturens luner i 100 år. Nu skal vi sikre, at den kan klare 100 år mere. Derfor er det et godt tidspunkt at give Kammerslusen en omfattende renovering nu, i stedet for løbende at smårenovere. Kammerslusen er jo et knudepunkt i den skønne natur omkring Ribe Ås udløb, og ikke mindst skal vi jo huske, at den fungerer som kystbeskyttelse for Ribemarsken og selve Ribe by, forklarer Anders Kronborg, formand for Teknik & Byggeudvalget i Esbjerg Kommune.

De indre sluseporte skal også renoveres. Det er endnu usikkert, hvor længe de vil være ude af funktion. I denne periode vil det ikke være muligt for både at blive sluset mellem Ribe Å og Vadehavet. Portene demonteres umiddelbart efter pinsen.

Bygværkets alder medfører, at der de seneste 5-6 år løbende har været behov for både større og mindre reparationer. Esbjerg Kommune foretager i samarbejde med et rådgivende ingeniørfirma løbende eftersyn af Kammerslusen. På baggrund af et generaleftersyn fra 2012 og en gennemgang af slusens generelle tilstand i oktober 2014, har Esbjerg Kommune besluttet at foretage en gennemgribende renovering af Kammerslusen.

Renoveringen omfatter i hovedtræk en renovering af stensætning ved det ydre hoved og efterfugning af hele granitkonstruktionen både i og under vandlinjen. På det ydre hoved skal der også etableres nyt rækværk.

De indre sluseporte fra 1977 skal renoveres, fordi der er begyndende tæring.

Slusekammerets vægge, der er de oprindelige fra slusens opførelse i 1912, består af en forankret træspuns, som er forsynet med en betonoverbygning (betonhammer). De seneste år er der opstået betydelige utætheder i træspunsen. Det medfører udvaskning af jorden bag væggene. Derfor skal der etableres nye forankrede stålspuns på både nord- og sydsiden af slusekammeret.

Kammerslusen ved Ribe Ås udløb i Vadehavet er opført i 1912. Bygværket har dermed rundet 100 år. Kammerslusen udgør sammen med Ribediget kystbeskyttelsen for Ribemarsken og Ribe by.

Kammerslusen har også som funktion at sluse mindre fartøjer mellem Vadehavet og Ribe Å, når vandstanden er højere i havet end i åen.