Kongeåstien

Kongeåstien

Kongeåstien

En række lokalråd langs Kongeåen er gået sammen om at skabe en vandresti fra Kongeåens udspring til udløbet i Vadehavet. Lokalrådene har dels taget initiativ til et samarbejde med de berørte kommuner, og dels stået for dialogen med private lodsejere omkring at etablere en sti på deres marker. I Esbjerg Kommune er der etableret 32 km vandresti.

Billede fra Hjortlund

Kongeåen ved Hjortlund

Vandrestien er en trampesti, og den har derfor ikke belægning, men kan følges via opstillede markeringspæle. Derudover er der på stien opstillet klaplåger de steder, hvor besøgende skal passere elhegn, og der er etableret små gangbroer for passage af de grøfter, der har tilløb til Kongeåen. Nogle steder på stiens tracé har det endvidere været nødvendigt at placere gangplanker over tidvis fugtige områder, for at gøre det muligt at gå på stien i hovedparten af året. Når det er meget fugtigt, vil der være strækninger der ikke kan benyttes.

Stien henvender sig ikke kun til vandrere, der ønsker at gå hele ruten tværs over Jylland, men skaber også væsentlig bedre muligheder for, at såvel lokalbefolkningen som turister kan få adgang til at foretage småture i det omkringliggende landskab via de stisløjfer, der findes langs stiens hovedforløb. Som gæst i området kan man dermed parkere sin bil og gå en lille tur – eller eventuelt planlægge en dagstur. Ved at besøge de to digitale informationsstandere, der er opstillet i Gredstedbro og nær Vilslev, kan man som gæst orientere sig nærmere om Kongeåstien. På de digitale informationsstandere præsenteres projektets hjemmeside, der formidler områdets natur, kultur og historie. Man kan desuden downloade den tilhørende app, som giver mulighed for at orientere sig om området undervejs på stien.

I Esbjerg kommune er der i tilknytning til stien lavet to shelterpladser, tre kanoophalingspladser og en handicaptilgængelig fiskeplads. Kongeåstien giver dermed rig mulighed for aktiviteter og overnatning i naturen.

Se mere på Kongeåstiens hjemmeside.