Landgangen og promenaden

Landgangen - en bro mellem by og havn

Landgangen indvies med snoreklip

Landgangen blev indviet den 7. juni 2018.

Det har i en del år været et ønske at sammenbinde Esbjerg By og Havn i nord-sydlig retning. Dette er nu blevet gjort ved åbningen af "Landgangen" og etableringen af Havnepromenaden.

Det færdige projekt Landgangen
Det færdige projekt Landgangen

Vi har i 2017 etableret en promenade i Havnegade i øst-vestlig retning, der forbinder Landgangen med bymidten. Landgangen hænger sammen med supercykelstien fra Gjesing Nord, der blev indviet den 17. november 2017. Promenaden hænger sammen med den øst-vestgående Kleve-sti, langs med bl.a. Havnegade.

Det er bygge- og entreprenørvirksomheden JORTON A/S med Arkitektfirmaet COBE ApS, ingeniørfirmaerne MOE A/S og Krabbenhøft & Ingolfsson som rådgivere, sammen med dem stålentreprenør Valmont SM A/S, der skal skabe Landgangen.

Både Landgangen og havnepromenaden er blandt de 10 konkrete projekter, der er i ”Planen for sammenhæng mellem Esbjerg Havn og by”.

Visionen er at genskabe sammenkoblingen mellem Esbjerg Havn og By som et attraktivt, samlende og flot byarkitektonisk forbindelses-sti for alle ”bløde trafikanter” - i respekt for de historiske miljøer, og sådan at de nødvendige aktiviteter på Esbjerg Havn fortsat kan finde sted. Undervejs i stiforløbet er der gode muligheder med udsigter og oplevelse af aktiviteter. Endvidere planlægges bl.a. at give oplysninger om de meget interessante lokalhistoriske forhold i området.

Resultatet skal være et synligt nyt vartegn for det havnenære byområde i Esbjerg og tilgængelig for alle borgere og besøgende.

Gennemførelsen er finansieret på baggrund af en partnerskabs-aftale, der blev indgået den 28. oktober 2013 mellem Den kommunale Selvstyrehavn Esbjerg Havn, Udviklingsselskabet Esbjerg Dokhavn (Pedersen Gruppen) og Esbjerg Kommune. Fonden ”Realdania” har støttet gennemførelsen.

Tårnet på Dokhavnen, hvor Landgangen rammer havnen
Det færdige projekt Landgangen

Luftbillede af Landgangen

Projektet undervejs

Bag projektet står Realdania, Udviklingsselskabet Esbjerg Dokhavn A/S, Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune. Alle var repræsenteret i den dommerkomite, som valgte vinderprojektet.

Projektchef Lars Autrup ved Realdania ser frem til, at alle ved selvsyn kan følge med i projektets tilblivelse.

– Det bliver spændende, at se projektet blive løftet fra tegnebordet og ud i virkeligheden. Her vil det især blive spændende at se, hvordan et velkendt område i Esbjerg vil forandres og får tilført nyt alternativt by-element, som både tager højde for historien, men også skuer ud i fremtiden.

Kort om projektet

Projektet består af Landgangen idemæssigt udformet som en trægren af cortenstål, der strækker sig fra byen hen over Kleven og helt ned på havnen. Landgangens usædvanlige form resulterer i mange overraskede vinkler og kurver, der giver en række fine opholdspladser, stiforløb og udsigtspunkter.

Den brændte, orangebrune farve fra cortenstålet betyder, at Landgangen føjer sig naturligt ind i Klevens og Byparkens landskabelige billede. Og stålets råhed knytter forbindelse til havnens industrihistorie og byens urbane liv.

Havnepromenaden løber langs Havnegade. Mens Landgangen bygges i stål, støbes Havnepromenaden i beton, på den ene side flankeret af træer, og på den anden af en serie udsigtspunkter m.v.

Tidsplan
Hele projektet med Landgangen og Havnepromenaden blev færdige inden sommer 2018 og Landgangen blev som det sidste indviet torsdag den 7. juni 2018. Landgangen og Havnepromenaden er en del af den planlagte områdefornyelse i det havnenære byområde i Esbjerg.