P-hus Danmarksgade

P-hus med 369 P-pladser i Danmarksgade

Visualisering af nyt P-hus i Danmarksgade

I maj 2019 startede gravearbejdet et nyt P-hus på den eksisterende parkeringsplads i Danmarksgade bag ved Hotel Britannia.

P-huset får 369 parkeringspladser fordelt på seks etager svarende til 12 halve forskudte dæk. Etagerne fordeler sig med en i kælder, en i terræn og fire over terræn. 

Parkeringshuset opføres med røde tegl ud mod Danmarksgade og en stålfacade ud mod Heerups Have, der skal beplantes med vildvin.

P-huset forventes at stå færdig og klar til brug i juni 2020. 

Skitse over P-hus i Danmarksgade
Klik på skitsen for at se et større billede.

Fakta

EU-udbudsbekendtgørelsen blev udsendt juni 2018.

Jortons Esbjerg-afdeling skal stå for opførelsen af det nye p-hus med hjælp fra lokale ingeniører fra Rambøll og arkitekter fra Ravn arkitektur og Gustin Landskab.

  • Den samlede anlægssum for p-huset er godt 42.000.000,-. Herudover opføres et nyt offentligt toilet for byens borgere og besøgende.
  • P-huset får 369 p-pladser, fordelt på en etage under terræn og fire etager over. I alt 10.470 m2.
  • Huset bliver lavest mod Danmarksgade: højde 13,2 meter over terræn. Udføres i tegl.
  • Huset bliver højest mod Skolegade: 14,7 meter over terræn. Udføres i strækmetal bevokset med vildvin.
  • Opstart forventes at blive i maj 2019
  • Ibrugtagning forventes til maj 2020

 

Medlemmer Dommerkomite:

  • Borgmester Jesper Frost Rasmussen
  • Formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen
  • Direktør for Teknik & Miljø Hans Kjær