P-øst Ribe

P-øst ved Rosen Allé

P-øst er omkranset af et grønt område med afskærmende effekt ud mod jernbanen, og mod Rosen Allé er der plantet en række gadetræer for at skabe en allé-stemning.

Der er markerede parkeringsbåse, så arealet udnyttes fuldt ud. På p-pladsens område er der installeret der to bænke, som inviterer til ophold før eller efter et besøg i Ribe.

Brugere af p-pladsen kan også se information om pladsens historie. I et samarbejde med Sydvestjyske Museer er Ribes voldgrav fra 900-tallet markeret i p-pladsens belægning med granitsten, og der er sat en informationstavle op centralt, så besøgende kan læse mere.