Renovering af Viadukten Gørdingvej

Renovering af Viadukten Gørdingvej

Renovering af Viadukten Gørdingvej

Vi har udført renoveringsarbejder på vejen under viadukten på Hedemarksvej/Gørdingvej. Arbejdet omfatter et nyt vandtæt trug i beton udført oven på ballast beton pga. af højt grundvand som oversvømmer vejen til tider.

Projektet vil forbedre forholdene på stedet og mindske fremtidige driftsudgifter. Projektet vil også forbedre de fremtidige forhold i Høe Bæk, da der ikke vil være behov for dybtliggende grundvandspumper, som i øjeblikket tilfører bækken store mængder okker. Der forventes derfor en forbedret vandkvalitet til gavn for dyrelivet i bækken. Anlægsomkostninger af projektet er omkring 5.100.000 kr.