Rundkørsel ved Obbekærvej

Rundkørsel ved Obbekærvej  er blevet mere sikker

Rundkørsel ved Obbekærvej er blevet mere sikker

Tidligere var cyklister og gående henvist til at bevæge sig i et blå felt i kanten af kørebanen uden nogen beskyttelse.

Nu er der etableret en separat cykel- og gangsti i kanten af rundkørslen, som er adskilt fra kørebanen med rabatter og pullerter. Der er også etableret krydsningsheller ved alle tilkørselsvejene, så gående og cyklister kan krydse vejene i to tempi. Rundkørslen har desuden fået en bedre belysning, så overblikket er forbedret i mørketiden.