Særtransportrute

Særtransportrute for høje transporter

Særtransportrute for høje transporter

En ny særtransportrute for de høje transporter øst om Esbjerg er etableret. Ruten forløber fra Esbjerg Lufthavn via John Tranumsvej, Skads Mosevej, Krogsgårdsvej og Tjæreborgvej (Rute 24) frem til Esbjerg Østhavn.

Den nye særtransportrute er ca. 10 km kortere end den eksisterende rute over Tarp/Sædding og ruten er dimensioneret efter ønsker fra producenterne og transportørerne.

Med anlæg af den nye rute kan Din Forsyning gennemføre en længe ønsket separatkloakering i Tarp.

Ruten blev færdig i starten af februar 2018, og de første transporter benyttede ruten fra uge 6. 

Til foråret vil det øverste lag asfalt (slidlaget) blive lagt, der på de overkørbare arealer vil blive udført i rød asfalt. Derudover skal der såes græs på vejskråninger mm. 

 
 


December 2017: Arbejdet skrider planmæssigt frem.

Januar 2018: Testkørsel af ruten.


April 2018: Ruten er åben