Bryndumvej/Krohaven

Bryndumvej/Krohaven

Sted:
Krydset Bryndumve / Krohaven, Tarp.

Baggrund:
Krydsende bløde trafikanter og for høj hastighed.

Løsning:
Der er udført en hævet flade i krydset for at sikre de krydsende bløde trafikanter og en lav hastighed på skolevejstrækningen.

Kortudsnit med krydsen Krohaven-Bryndumvej