Haraldsgade

Haraldsgade

Sted:
Ved Realskolen

Baggrund:
Realskolen er flyttet ind i statsskolens tidligere lokaler i Haraldsgade. Eleverne skal bruge idrætsfaciliteterne ved EGF-hallen, hvorved der bliver krydsning af Haraldsgade. Derfor laves strækningen til en 30 km/t zone. I første omgang er der opsat midlertidigt bump.
1 uheld de seneste 5 år.

Løsning:
Det midlertidige bump erstattes af et permanent bump.
 

Sådan ser planen for renovering ud:
Haraldsgade ved Realskolen