Hjerting Strandvej

Hjerting Strandvej

Sted:
Strækningen ved Plantagevej, Havborgvej og Havbakken.

Baggrund:
Ønske fra skolen. Der er flere elever, der bor på vandsiden og skal krydse Hjerting Strandvej om morgenen, hvilket er svært på grund af massiv trafik.
9 uheld de seneste 5 år.

Løsning:
Etablering af tre krydsningsheller med venstresvingsbaner.

Sådan ser det ud inden renovering:
Hjerting Strandvej

Skitse over løsningen ved Havbakken:
Skitse over løsningen ved Havbakken

Skitse over løsningen ved Plantagevej:
Skitse over løsningen ved Plantagevej

Skitse over løsningen ved Havborgvej:
Skitse over løsningen ved Havborgvej