Januarvej, Andrup

Januarvej, Andrup

Sted:
Januarvej nord for Majgårdsparken.

Baggrund:
Utryghed for skolebørn pga. for høj hastighed og tæt trafik om morgenen, hvor flere elever bliver sat af for enden af vejen.

Løsning:
Der etableres hastighedsdæmpning på strækningen.