Kvaglundvej/Sp Møllevej

Kvaglundvej/Spangsbjerg Møllevej

Sted:
Cykelstien på den sydlige side af krydset

Baggrund:
I krydset er der sket en alvorlig højresvingsulykke mellem en lastbil og en cyklist.
6 uheld de seneste 5år, heraf 3 med personskade.

Løsning:
Cykelstien føres langs med kørebanen det sidste stykke frem mod krydset, svarende til krydset Jagtvej/Sp. Møllevej.

Sådan ser det ud inden sikring:
Krydset Kvaglundvej/Sp Møllevej

Skitse over sikringsarbejderne:

Skitse over sikringsarbejderne