Nørrebrogade

Nørrebrogade

Sted:
Strækningen fra Str. Kirkevej til Remisevej.

Baggrund:
Skolevej med utryghed for især cyklister.
7 uheld heraf 2 med personskade.

Løsning:
Trafiksanering med hastighedsdæmpning. Forbedrede forhold for bløde trafikanter.

Se skitse over løsning her.