Nordre Fovrfeldvej

Nordre Fovrfeldvej

Sted:
Foran Skolen

Baggrund:
Skolevej, tryghedsprojekt. Det er især svært for cyklister at manøvrere ind og ud mellem de parkerede biler.

Løsning:
Trafiksanering med hastighedsdæmpning.