Skolebakken/Tulipanvej

Skolebakken/Tulipanvej

Sted:
Den nord-/sydgående strækning.

Baggrund:
Skolevej med stor parkeringsplads til UCsyd. Vejen er opdelt ved p-pladsen.

Løsning:
Hastighedsdæmpning - især hvor der forekommer gennemkørsel.