Spangsbjerg Kirkevej

Spangsbjerg Kirkevej

Sted:
Strækningen mellem Dortheasvej til Højtoftevej

Baggrund:
Skolevej med utryghed. Uheldsbelastet strækning med 15 uheld de seneste 5 år, heraf 4 med personskade.

Løsning:
Trafiksanering med hastighedsdæmpning.

Se her hvilke ændringer projektet indeholder.