Strandby Kirkevej/Skolebakken

Strandby Kirkevej/Skolebakken

Sted:
Ved fodgængerfeltet

Baggrund:
Skolevej. 3 uheld med 1 personskade de seneste fem år.

Løsning:
Fodgængerfelt hæves.

Sådan ser det ud inden renovering:
Skolebakken/Str. Kirkevej.

Skitse over løsning:
Skitse over løsning