Vester Gjesingvej

Vester Gjesingvej

Sted:
Den sydlige del af Vester Gjesingvej

Baggrund:
Skolevej ved Vitaskolen. Det er en genvej mellem Gl. Vardevej og Gjesing Ringvej. Der er desuden flere børn, der bliver kørt til skolen pga. DaVinci-linjen.
2 uheld med personskade de seneste fem år.

Løsning:
Yderligere hastighedsdæmpning, så afstanden mellem bumpene følger anbefalingen i Vejreglerne.