Vestervangen

Vestervangen

Sted:
Hele Vestervangen.

Baggrund:
Skolevej. Det er en genvej mellem Gl. Vardevej og Gjesing Ringvej. Der er desuden flere børn, der bliver kørt til skolen pga. DaVinci-linjen.

Løsning:
Hastighedsdæmpning - især hvor der forekommer gennemkørsel.