Skolegade

Skolegade

Strækningen i Skolegade mellem Englandsgade og Jyllandsgade er lukket for almindelig gennemkørende trafik.

Det er kun tilladt busser og ærindekørsel på strækningen.

Renoveringen, der har stået på siden den 8. maj 2017 er færdig.

Vejen er udlagt i asfalt og afventer slidlag i 2018. Derfor opleves der et lille niveauspring mellem granitten og asfalten på 2 centimeter. Det er en normal procedure, da vi gerne vil have alle sætninger i vejen på plads inden vi udlægger slidlaget hvor vi kan udligne de sætninger, der måtte komme. 

Strækningen har fået et ansigtsløft, med ny belægning og inventar, der nu matcher den standard, der er i Skolegade på strækningen mellem Torvegade og Englandsgade.