Niels Lønnes Vej

Sikker krydsning på Niels Lønnesvej

Cykelstien skal krydse Niels Lønnesvej, hvor der er en del trafik. Her hæves kørebanen til fortovshøjde og kørebanen indsnævres med høje kantsten for at sænke farten på bilerne.

Dette arbejde udføres i efteråret 2015.