Sviegade

Sviegade

Ny belægning i Sviegade

Sviegade er omdannet fra asfaltbelægning til brostensbelægning i forbindelse med at Din Forsyning har separatkloakeret i gaden. Samtidig er de eksisterende forsyningsledninger for vand og fjernvarme blevet udskiftet.

Den ca. 130 meter lange Sviegade var før asfalteret med fortove med betonfliser og chaussésten. Den nye belægning består af brosten på kørebanen og chaussésten, bordursten og pigsten på fortorvet.

Sviegade
Den nye belægning er færdig i Sviegade.

Sviegade er en af de få gamle gader i middelalderbyen, hvor man har ønsket at ændre belægningstypen fra asfalt til brosten.
Ny belægning på fortovet

Den eksisterende gadebelysning er udskiftet samtidig til 5 stk. nye ”ribelamper” så de matcher de øvrige lamper i Ribe midtby.

Opgravningen af gaden har ikke været uden overraskelser, og der gik ikke længe fra arbejdet begyndte til man fornemmede, at Sviegade er en vigtig del af Ribes historie.

Sydvestjyske Museer mener, at gaden hører til det ældste gadenet i Ribe og har eksisteret siden senest 1100-tallet. Blot en halv meter under det nuværende gadeniveau fandt arkæologer de øverste af en række sættelag fra middelalderens og renæssancens pikstensbelægninger af Sviegade. Under disse var plankevejene fra den tidlige middelalder og længst nede, to meter under den nuværende gade, lå den ældste vej, som var belagt med dyreknogler og senere måtter af fletværk.

Der blev gjort mange arkæologiske fund i jorden under Sviegade, heriblandt et pilgrimsmærke fra klosteret St-Guilhem-le-Désert i Sydfrankrig.

Vejarbejde i Sviegade
Vejarbejde i Sviegade

Vejarbejde i Sviegade
Der er ikke meget plads til de store entreprenørmaskiner i den smalle gade.