Trafiksikkerhedsby 2014

Transportministeriet har udpeget Esbjerg (og Aalborg) som Trafiksikkerhedsby 2014.
Formålet med Trafiksikkerhedsby 2014 er at mindske antallet af trafikuheld i Esbjerg by.

Nogle af byens rundkørsler er præget af en del uheld, heraf mange med cyklister. Derfor vil en række rundkørsler blive bygget om, så de bliver mere sikre for de bløde trafikanter.

Den indre by er præget af tæt trafik af både last- og personbiler, cyklister og fodgængere, samtidig med at trafikafviklingen hæmmes af mange parkerede biler. Vi vil derfor  gennemføre løsninger, så trafikken afvikles på de bløde trafikanters præmisser.

Esbjerg har – som en relativt ny by – en del lange, lige vejstrækninger, som indbyder til at køre stærkt. Også i flere boligområder findes disse lange strækninger.  I flere tilfælde er farten søgt dæmpet gennem etablering af bump; men der vil som en del af projektet blive arbejdet med alternativer til disse, fx indsnævringer med mulighed for cykeltrafik indenom.

Nogle af de større indfaldsveje fungerer også som skoleveje. Derfor skal der etableres et samarbejde med skolerne vedrørende trafikadfærd hos eleverne sammen med tekniske løsninger. 

I det hele taget vil der blive fokuseret meget på den menneskelige faktor. 
Teknik alene løser ikke alle problemer.

Geografisk koncentrerer projekterne sig om Esbjerg Centrum, Esbjerg Ø og Sædding.

Økonomi
Esbjerg Kommune har fået 9.985.000 kr. til projektet. Den samlede projektsum er dog på 14.980.000 kr., så Esbjerg Kommune finansierer resten (4.995.000 kr.).