Brammingborgvej

Brammingborgvej / Kirkebrovej

For at sikre cyklisterne i det farlige kryds ved Brammingborgvej, er cykelstien langs Kirkebrovej trukket tilbage, så den krydser Brammingborgvej igennem en krydsningshelle lidt væk fra krydset. Belysningen er ændres, så den er tilpasset stiens nye forløb. Trafikanter i krydset har tilkendegivet, at det er blevet meget forbedret med denne ændring.

Brammingborgvej