Frodesgade-Jernbanegade

Frodesgade / Jernbanegade

Frodesgade / Jernbanegade

Krydset er et signalreguleret T-kryds. Vi forventer en stigning i antallet af cyklister på Jernbanegade og dermed også i krydset ved Frodesgade som følge af en ombygning af Banegårdspladsen og en forbedring af forholdene for cyklister.

Uheldsanalyse og årsag

Der er registreret 23 uheld de seneste 10 år i krydset. Der er en koncentration af uheld med venstresvingede biler, der kører ind foran en ligeudkørende cyklist.

Løsningsforslag

På baggrund af uheldsanalysen opstilles forslag til ombygning af krydset bestående af:

  • Separatreguleret venstresving fra øst på Storegade for biltrafikken.
  • Cyklistsignaler i krydset.
  • Forbedring af signallanternernes udformning.
  • Blå cykelfelter på Frodesgade i sydsiden af krydset.
  • Evt. separat reguleret højresving fra Jernbanegade.
     

Forventet effekt

Reduktion i antal af uheld og personskader på ca. 50 %.

Anlægsøkonomi

0,55 mio. kr.