Gl. Vardevej-Sp. Møllevej

Gl. Vardevej / Spangsbjerg Møllevej / Golfvej

Gl. Vardevej / Spangsbjerg Møllevej / Golfvej

Rundkørslen er et-sporet med blå cykelbane langs den ydre del af cirkulationsområdet. Der er i 2011 etableret bump på de fire ben for at sænke hastigheden frem mod  rundkørslen.

Uheldsanalyse og årsag

Der er registreret 36 uheld i rundkørslen de seneste 10 år. Den klart hyppigste uheldssituation er, hvor cyklister eller knallerter i rundkørslen bliver påkørt af trafikanter i bil på vej ind i rundkørslen. Bumpene har haft en effekt i form af reduceret alvorlighedsgrad af uheldene, men ikke på antal eller type af uheld. Uheldene er koncentreret om det sydvestlige ben.

Løsningsforslag

På baggrund af uheldsanalysen er der opstillet forslag til ombygning af rundkørslen bestående af:

  • Fjerne torontoanlæg og anlægge eksisterende fodgængerfelt på et bump.
  • Fjerne eksisterende bump på det sydvestlige ben.
  • Udforme tilfarter mindre dynamiske.
  • Opsætte skilte før rundkørslen for at synliggøre rundkørslen.
  • Belyst fodgængertavle og evt. supplerende belysning.
     

Forventet effekt

Reduktion i antal af uheld på ca. 50 % og antal personskader på ca. 15 %.

Anlægsøkonomi

0,3 mio. kr.