Havnegade-Smedegade

Havnegade / Smedegade

Havnegade / Smedegade

Når stiforbindelsen (Landgangen) etableres bliver krydset Havnegade/Smedegade et vigtigt koblingspunkt mellem havn og midtby, hvorfor der er behov for at sikre en god sammenhæng og sikker krydsningsmulighed.

Uheldsanalyse og årsag

Der er registreret ét uheld de seneste 10 år i krydset, og yderligere fire uheld på Havnegade før/efter krydset med Smedegade. Høj fart er formentlig årsagen til uheldene.

Løsningsforslag

På baggrund af uheldsanalysen opstilles forslag til ombygning af krydset bestående af:

  • Etablering af en hævet flade.
  • Den tilladte hastighed nedsættes fra 50 km/t til 30 km/t på Havnegade.
     

Forventet effekt

Reduktion i antal af uheld og personskader på ca. 50 %.

Den hævede flade og reduceret hastighedsbegrænsning vil dog betyde en lettere forringet fremkommelighed.

Anlægsøkonomi

0,435 mio. kr.