Kirkegade-Nørregade

Kirkegade / Nørregade

Kirkegade / Nørregade

Krydset Kirkegade/Nørregade
Arbejdet i krydset er færdigt

Krydset ligger på den kommende supercykelsti langs Kirkegade. Vigepligten er fra Kirkegade og er både fra syd og nord understreget med overkørsler og vigepligtstavler samt fra syd med hajtænder.

Uheldsanalyse og årsag

Der er registreret ni uheld de seneste 10 år i krydset. Der er problemer for trafikanter med at erkende vigepligten i krydset, hvilket kan hænge sammen med, at der her er ubetinget vigepligt, mens der andre steder i kvarteret er højre vigepligt.

Løsningsforslag

På baggrund af uheldsanalysen opstilles forslag til ombygning af krydset bestående af:

  • Etablering af en hævet flade.
     

Forventet effekt

Reduktion i antal af uheld og personskader på ca. 50 %.  Den hævede flade vil dog betyde en lettere forringet fremkommelighed.

Anlægsøkonomi

0,3 mio. kr.