Kjersing Ringvej-Storebæltsvej

Kjersing Ringvej / Storebæltsvej

Kjersing Ringvej / Storebæltsvej

Rundkørslen er reelt to-sporet, men uden vognbanelinjer i cirkulationsarealet. Kjersing Ringvej er afmærket med to spor i hver retning på begge ben. Der er en  kombination af blå cykelfelter på tværs af alle fire vejgrene og cykelstier adskilt fra cirkulationsarealet mellem vejgrenene. Derudover er der højresvingsshunts for cyklister på to af vejgrenene.

Uheldsanalyse og årsag

Der er registreret 11 uheld i rundkørslen de seneste 10 år. Over halvdelen af uheldene er sket, hvor en trafikant kører ind i rundkørslen og overser en cyklist på vej rundt i rundkørslen.

Manglende erkendelse af cyklister i rundkørslen vurderes at være årsag til ca. halvdelen af alle uheld i rundkørslen. Den kombinerede cykelsti/bane i rundkørslen medfører, at der kan opstå tvivl om vigepligtsforholdene.

Løsningsforslag

På baggrund af uheldsanalysen er der opstillet forslag til ombygning af rundkørslen bestående af:

  • Etablering af tilbagetrukne cykelstier.
  • Afmærkning af to spor i cirkulationsarealet.
  • Sekundærheller.
     

Forventet effekt

Reduktion i antal af uheld på ca. 50 % og antal personskader på ca. 75 %. Afmærkningen af to spor i cirkulationsarealet vil desuden betyde en bedre udnyttelse af kapaciteten i rundkørslen.

Anlægsøkonomi

1,1 mio. kr.