Nørregade-Kronprinsensgade

Nørregade / Kronprinsensgade

Nørregade / Kronprinsensgade

Kronprinsensgade ligger parallelt med Kirkegade med Jyllandsgade imellem de to gader. Der er ca. 200 m fra krydset mellem Nørregade og Kirkegade. Vigepligten i krydset er fra Kronprinsensgade og både fra syd og nord er den understreget med overkørsler, vigepligtstavler og hajtænder.

Uheldsanalyse og årsag

Der er registreret ét uheld i krydset de seneste 10 år, hvor en bilist har kørt frem for ubetinget vigepligt på Kronprinsensgade og er blevet ramt af en cyklist på Nørregade. Uheldet skyldes dårlige oversigtsforhold pga. parkerede biler og manglende erkendelse af vigepligtsforhold.

Løsningsforslag

På baggrund af uheldsanalysen opstilles forslag til ombygning af krydset bestående af:

  • Etablering af en hævet flade.
     

Forventet effekt

Ingen uheldsreducerende effekt, men skaber sammenhæng i området med hævede flader i kryds. Den hævede flade vil betyde en lettere forringet fremkommelighed.

Anlægsøkonomi

0,3 mio. kr.