Skolegade-Kronprinsensgade

Skolegade / Kronprinsensgade

Skolegade / Kronprinsensgade

Kronprinsensgade mod syd fra Skolegade leder frem til gågaden. Mod nord er gaden præget af bykvarter med boliger og enkelte specialbutikker, take away m.m.

I krydset er vigepligten fra syd understreget med en overkørsel, mens den fra nord er skiltet med vigepligtstavle og hajtænder.

Uheldsanalyse og årsag

Der er registreret otte uheld de seneste 10 år i krydset, heraf fem med bløde trafikanter. Der er problemer for trafikanter med at erkende vigepligten i krydset, hvilket kan hænge sammen med, at der er her er ubetinget vigepligt, mens der andre steder i kvarteret er højre vigepligt.

Løsningsforslag

På baggrund af uheldsanalysen opstilles forslag til ombygning af krydset bestående af:

  • Etablering af en hævet flade.

 

Forventet effekt

Reduktion i antal af uheld og personskader på ca. 50 %.

Den hævede flade vil dog betyde en lettere forringet fremkommelighed

Anlægsøkonomi

0,3 mio. kr.