Sp Møllevej-Stengårdsvej

Spangsbjerg Møllevej / Stengårdsvej

Spangsbjerg Møllevej / Stengårdsvej

Ved krydset med Stengårdsvej ved Esbjerg Gymnasium er der behov for en mere tryg krydsning af vejen for bløde trafikanter. Der er på nuværende tidspunkt fodgængerfelt over det vestlige ben i krydset på Spangsbjerg Møllevej, men der er et ønske og behov for også at etablere en sikker krydsning over det østlige ben.

Uheldsanalyse og årsag

Der er registreret tre uheld de seneste 10 år, heraf to uheld med cyklister. Manglende erkendelse af cyklister og krydsende bløde trafikanter samt høj hastighed på Spangsbjerg Møllevej vurderes at være årsag til uheldene.

Løsningsforslag

På baggrund af uheldsanalysen samt ønsket om en mere tryg krydsning af Spangsbjerg Møllevej, opstilles forslag til ombygning af krydset bestående af:

  • Bump øst for krydset.
  • Forlængelse af fortov til nordligt busstoppested.
  • Der etableres busstoppested på Stengårdsvej og ved hovedindgangen til gymnasiet.
  • Eksisterende busstoppested på Spangsbjerg Møllevej flyttes længere mod vest.
  • ”Vigebås” for cyklister.
     

Forventet effekt

Ingen uheldsreducerende effekt, men en forbedring af trygheden for krydsende bløde trafikanter.

Anlægsøkonomi

0,5 mio. kr.