Sp Møllevej v. Rybners

Spangsbjerg Møllevej ved Rybners

Spangsbjerg Møllevej ved Rybners

Efter hovedindgangen til Rybners (EUC Vest) er flyttet, er fodgængertrafikken vokset kraftigt på strækningen mellem hovedindgangen og busstoppestederne på Spangsbjerg Møllevej. Den nye hovedindgang har i betydeligt omfang medført, at den gående trafik over Spangsbjerg Møllevej er meget koncentreret.

Uheldsanalyse og årsag

I og omkring krydsningen af Spangsbjerg Møllevej er der registreret 10 uheld de seneste 10 år. Ingen uheld er med fodgængere eller cyklister, men syv af er med knallerter.

Løsningsforslag

På baggrund af uheldsanalysen samt ønsket om en mere tryg krydsning af Spangsbjerg Møllevej, opstilles forslag til ombygning af strækningen bestående af:

  • Krydsningshelle på Spangsbjerg Møllevej ud for hovedindgangen til Rybners.
     

Der kan arbejdes med en stiforbindelse fra krydset Stormgade / Spangsbjerg Møllevej til Rybners. Men i dette projekt er der ikke økonomi hertil.

Forventet effekt

Ingen uheldsreducerende effekt, men en forbedring af trygheden for krydsende bløde trafikanter.

Anlægsøkonomi

0,5 mio. kr. til krydsningshelle ekskl. sti.