Storegade

Klik for at se større billede

Storegade

Fra Ringen - Jeppe Aakjærs Allé og fra Ingemanns Allé - Strandby Kirkevej

Strækningen består af to delstrækninger på hhv. ca. 200 m mellem Ringen og Jeppe Aakjærs Allé og ca. 1.000 m mellem Ingemanns Allé og Strandby Kirkevej. Tilsammen udgør de den resterende del af Storegade mellem Ringen og Strandby Kirkevej i forhold til de øvrige nævnte projekter i Storegade.

Uheldsanalyse og årsag

På delstrækningerne er der registreret 70 uheld de seneste 10 år, heraf 15 med personskade. Uheld på strækningen mellem Jeppe Aakjærs Allé og Ingemanns Allé indgår ikke. Uheldsbilledet er mere spredt i forhold til denne strækning.

Der er registreret en del uheld med bagende kollisioner og parkerede biler. Derudover en del krydsuheld, hvor vigepligten ikke overholdes. Tæt trafik og mange parkerede biler uden afmærkede parkeringsbåse, samt høj fart uden for spidsperioderne vurderes at være en medvirkende årsag til mange af uheldene.

Løsningsforslag

På baggrund af uheldsanalysen opstilles forslag til ombygning af strækningen bestående af:

  • Afmærkningsprojekt med etablering af parkeringslommer vha. afmærkning på kørebanen.
     

Løsningen er en foreløbig løsning, hvor løsningen foreslået i projektet strækningen mellem Jeppe Aakjærs Allé og Ingemanns Allé ses som et demonstrationsprojekt. Det er hensigten, at principperne for dette projekt skal udrulles på den resterende del af strækningen i takt med at økonomien tillader det.

Forventet effekt

Reduktion i antal af uheld og antal personskader på ca. 10%.

Anlægsøkonomi

0,175 mio. kr.