Storegade-Ingemanns Allé

Storegade / Ingemanns Allé

Storegade / Ingemanns Allé

Krydset er et firebenet vigepligtsreguleret kryds. Der er venstresvingsbaner fra Storegade mod Ingemanns Allé. Ingemanns Allé forbinder Storegade og Darumvej mod syd og fungerer som fordelingsvej i området.

Uheldsanalyse og årsag

Der er registreret syv uheld i krydset, heraf seks uheld med cyklister/knallerter. Den tætte trafik på Storegade gør, at cyklister bliver overset i krydset, og at det er svært at krydse vejen for cyklister.

Løsningsforslag

På baggrund af uheldsanalysen opstilles forslag til ombygning af krydset bestående af:

  • Etablering af blå cykelfelter på Storegade.
  • Opmærksomhedsfelt på Ingemanns Allé (ikke angivet på figuren).
     

Forventet effekt

Reduktion i antal uheld med ca. 20 % og antal personskader med 30 %.

Anlægsøkonomi

0,035 mio. kr.