Storegade-Jagtvej

Storegade / Jagtvej

Storegade / Jagtvej

Krydset er et vigepligtsreguleret T-kryds beliggende ved jernbanebroen hvor Storegade har et toppunkt, hvilket medfører dårlige oversigtsforhold i krydset. Dette forværres af Banedanmarks planlagte hævning af broen i forbindelse med elektrificering af jernbanen.

Uheldsanalyse og årsag

Der er registreret seks uheld i krydset Storegade /Jagtvej, hvoraf tre uheld er mellem trafikanter på krydsende veje. Hypotesen er at trafikanter fra Jagtvej ikke overholder deres vigepligt. Dette kan skyldes, at tæt trafik gør det svært at komme ud på Storegade, og at trafikanterne derfor fristes til at ’tage chancen’.

Løsningsforslag

På baggrund af uheldsanalysen samt konsekvensen af at de i forværrede oversigtsforhold som følge af hævning af jernbanebroen, opstilles forslag til ombygning af krydset bestående af:

  • Opsætning af signalstandere, ekskl. anlægsarbejde.
     

Forventet effekt

Reduktion i antal af uheld og personskader med ca. 75 %. Signalanlægget vil medføre at den ligeudkørende trafik på Storegade vil opleve forsinkelser, der ikke opleves i dag, mens situationen forbedres for den svingende trafik, samt trafikken fra Jagtvej.

Anlægsøkonomi

0,22 mio. kr.

(Derudover betaler Banedanmark 0,25 mio. kr.)