Storegade-Skolebakken

Storegade / Skolebakken

Storegade / Skolebakken

Krydset er signalreguleret og med blå cykelfelter på Storegade. Skolebakken vil være adgangsvej til den fremtidige nærbanestation.

Uheldsanalyse og årsag

Der er registreret 16 uheld i krydset de seneste 10 år. Der er registreret ét uheld med en cyklist på strækningen med cykelbaner. Halvdelen af alle uheld er sket i forbindelse med, at der er kørt over for rødt lys på Storegade. Mange af rødkørslerne kan skyldes, at trafikanterne blændes af solen og dermed ikke ser signalet.

Løsningsforslag

På baggrund af uheldsanalysen opstilles forslag til ombygning af krydset bestående af:

  • Etablering af cykelstier på strækningen, hvor der i dag kun er cykelbaner
  • Opsætning af sorte bagplader bag signallanternerne, således at lysene tydeliggøres.
     

Forventet effekt

Reduktion i antal uheld og personskader med ca. 50 %.

Anlægsøkonomi

0,90 mio. kr.