Storegade-Søndergårds Allé

Storegade / Søndergårds Allé

Storegade / Søndergårds Allé

Krydset er et vigepligtsreguleret T-kryds. Der er venstresvingsbane fra Storegade mod Søndergårds Allé. Søndergårds Allé er adgangsvej til Fakta og benzinstationen

på den sydlige side af Storegade.

Uheldsanalyse og årsag

Der er registreret syv uheld i krydset de seneste 10 år. Størstedelen af uheldene er med højresvingende biler fra Storegade ind foran knallert. Uheldene mellem bilister og cyklister/knallerter skyldes formentligt, at bilisterne har vanskeligt ved at orientere sig og erkende, at de krydser en cykelsti, og samtidigt kommer især knallerterne med høj fart.

Løsningsforslag

På baggrund af uheldsanalysen opstilles forslag til ombygning af krydset bestående af:

  • Søndergårds Allé føres vinkelret på Storegade.
  • Blåt cykelfelt på Storegade.
  • Opmærksomhedsfelter på cykelstien før Søndergårds Allé.
     

Forventet effekt

Reduktion i antal uheld og personskader på ca. 30 %.

Anlægsøkonomi

0,13 mio. kr.