Storegade Vest

Storegade mellem Jeppe Aakjærs Allé og Ingemanns Allé

Storegade mellem Jeppe Aakjærs Allé og Ingemanns Allé

Storegade forbinder midtbyen med motorvejen ved frakørsel 76 Esbjerg Ø. Vejen er tosporet og meget bred. Der er anlagt fortov og cykelstier i begge sider. Langs strækningen er der mange parkerede biler i siden af vejen.

Uheldsanalyse og årsag

Der er registreret 35 uheld de seneste 10 år på strækningen. Den klart hyppigste uheldssituation er uheld med parkerede biler. Tæt trafik og mange parkerede biler uden afmærkede parkeringsbåse, samt høj fart uden for spidsperioderne vurderes at være en medvirkende årsag til mange af uheldene.

Løsningsforslag

På baggrund af uheldsanalysen opstilles forslag til ombygning af strækningen bestående af:

  • Anlæg af heller med beplantning for at reducere hastigheden.
  • Anlæg af parkeringslommer med ændret belægning.
  • Parkeringsforbud på en del af strækningen.
     

Forventet effekt

Reduktion i antal af uheld på ca. 35 % og antal personskader på ca. 40 %. Hellerne på strækningen vil betyde en lettere forringet fremkommelighed.

Anlægsøkonomi

1,625 mio. kr.