Stormgade-Sp Møllevej

Stormgade / Spangsbjerg Møllevej

Stormgade / Spangsbjerg Møllevej

Krydset er signalreguleret med et ligeudspor samt højre- og venstresvingsbaner på alle fire ben. Spangsbjerg Møllevej forbinder til flere større uddannelsesinstitutioner øst for krydset. Der er begyndende kapacitetsproblemer i krydset.

Uheldsanalyse og årsag

Der er registreret 12 uheld i krydset de seneste 10 år, heraf fem uheld med venstresvingende ind foran modkørende på Stormgade. Faldende terræn fra øst medfører, at cyklisterne kommer med meget høj hastighed ind i krydset.

Løsningsforslag

På baggrund af uheldsanalysen opstilles forslag til ombygning af krydset bestående af:

  • Etablering af tilbagetrukne stopstreger for bilister for at øge cyklister synlighed på alle krydsets ben.
  • Etablering af opmærksomhedsfelter på cykelstien for at øge cyklisternes opmærksomhed og reducere hastigheden ned ad bakken frem mod krydset.
     

Forventet effekt

Reduktion i antal uheld og personskader for uheld med cyklister på Spangsbjerg Møllevej med ca. 50 %.

Anlægsøkonomi

0,03 mio. kr.