Strandby Plads

Strandby Plads

Strandby Plads

Rundkørslen på Strandby Plads er to-sporet med seks vejgrene. Der er en blå cykelbane langs den ydre del af cirkulationsarealet og højresvingsshunts for cyklister ved alle vejgrene.

Uheldsanalyse og årsag

Der er registreret 50 uheld i rundkørslen de seneste 10 år. Den klart hyppigste uheldssituation i rundkørslen er cyklister eller knallerter, der bliver påkørt af trafikanter i bil på vej ind i rundkørslen.
Rundkørslens udformning og kompleksitet vurderes at være en medvirkende årsag til mange af uheldene.

Løsningsforslag

På baggrund af uheldsanalysen opstilles forslag til ombygning af rundkørslen bestående af:

  • Indsnævring af kørebanen på alle ben for at reducere hastigheden ind og ud af rundkørslen.
  • Belægningsskift, bump eller lign. på alle tilfarter.
  • Etablering af cykelsti frem for blå cykelbane i rundkørslen.
  • Opmærksomhedsfelt på cykelstien på Gl. Vardevej.
  • Skilte fjernes fra oversigtsarealerne i tilfarterne.


Forventet effekt

Reduktion i antal af uheld på ca. 40 % og antal personskader på ca. 50 %. Den reducerede hastighed vil dog betyde en lettere forringet fremkommelighed.

Anlægsøkonomi

1,6 mio. kr.